<< Търсене
Име: Анита Станимирова Чемширова
Адрес: гр. София, ул. "Пирин" No 62, ет. 2, ап. 10
Телефон: 886 606 990
Ел. поща: anita.chemshirova@gmail.com
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик от
държавен вестник бр.от