<< Търсене
Име: Алексей Драганов Цветанов
Адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. София, ул. "Гено Киров" No 2, ет. 1
Телефон: 0878 423 567
Ел. поща: alekseydraganov@gmail.com
Специалност: Икономист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик ЛС-И-545 от 14.05.2014 г.
държавен вестник бр.44от2014