<< Търсене
Име: Антоанета Георгиева Димитрова
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, ул. "Опълченска" No 10
Телефон: 032/634 154; 0899 815 770
Ел. поща: antoaneta_shilevco@abv.bg
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006