<< Търсене
Име: Асен Русенов Манев
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, ул. "Калофер" No 12, ет. 1, ап. М 4
Телефон: 0898 461 271; 032/392 451
Ел. поща: asenmanev@abv.bg
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006