<< Търсене
Име: Антон Любенов Съботинов
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община София, гр. София 1404, ж.к."Гоце Делчев", бл. 4Б, вх. Б, ет. 3, ап. 21
Телефон: 02/588 309
Ел. поща: sabotinov_anton@yahoo.com
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006
Утвърден/а със заповед по стария ред № ЛС-03-1190 от 18.06.1998
държавен вестник бр.96от1998