<< Търсене
Име: Албена 
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“ 33, вх.В, ет.1, ап.28
Телефон: 0882 416 302
Ел. поща: albenatu@abv.bg
Специалност: Икономист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик от
държавен вестник бр.от