<< Търсене
Име: Борис Манолов Витанов
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община София, гр. София, ж.к. Бъкстон, ул. "Мур" No 1 А, вх. А, ап. 23
Телефон: 0887/982576
Ел. поща:
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006