<< Търсене
Име: Анна Николаева Търпенова - Михайлова
Адрес: гр. София, бул. "Витоша" No 19, ет. 4, ап. 14
Телефон: 888 711 691
Ел. поща: tarpenova.anna@gmail.com
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик от
държавен вестник бр.от