<< Търсене
Име: Боривой Ангелов Миланов
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община София, гр. София 1408, ж.к. "Иван Вазов", ул. "Краище", бл. 26, вх. В, ет. 4, ап. 50
Телефон: 0889 242 847
Ел. поща: borivoi@dir.bg
Специалност: Икономист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006
Утвърден/а със заповед по стария ред № ЛС-И-19-08 от 18.09.1998
държавен вестник бр.109от1998