<< Търсене
Име: Аделина 
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), гр. София, ул. „6 Септември“ 1, ет.2
Телефон:
Ел. поща: a.v.manova@gmail.com
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик от
държавен вестник бр.от