<< Търсене
Име: Антоанета Николова Николова
Адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" No 161, ет. 1, ап. 16
Телефон: 032/392338; 0888 553 338
Ел. поща: adv.tonynikolova@gmail.com
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик ЛС-И-545 от 14.05.2014 г.
държавен вестник бр.44от2014