<< Търсене
Име: Антоанета Кирилова Богданова
Адрес: гр. Благоевград, ул. "Тодор Александров" No 47, ет. 3, ап. офис 10
Телефон: 0898 521 436
Ел. поща: a_bogdanova@abv.bg
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик от
държавен вестник бр.от