<< Търсене
Име: Антоанета Божидарова Стойкова
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област Плевен, община Плевен, гр. Плевен, ул. "Иван Вазов" No 10 а, ап. 14
Телефон: 064/80 69 32; 0887 604 167
Ел. поща: antoanetastoikova@abv.bg
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006
Утвърден/а със заповед по стария ред № ЛС-04-233 от 08.07.2003
държавен вестник бр.61от2003