<< Търсене
Име: Димитър Смиленов
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община София, гр. София, проф. Фритьоф Нансен No 29, ет. партер, ап. 1
Телефон: 02/9883041
Ел. поща: dsmilenov@novelconsult.net
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006
Утвърден/а със заповед по стария ред № ЛС-03-1190 от 18.06.1998
държавен вестник бр.96от1998