<< Търсене
Име: Анита Чемширова
Адрес: гр. София, ул. "Пирин" No 62, ет. 2, ап. 10
Телефон: 886 606 990
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик ЛС-04-671 от 19.4.2017 г.
държавен вестник бр.35от2017