<< Търсене
Име: Александър Костадинов
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община София, гр. София 1000, ул. "Ангел Кънчев" No 26, ет. 2
Телефон: 0888/881774
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006