<< Търсене
Име: Борис Борисов
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община София, гр. София 1000, ул. "Христо Белчев" No 8, ет. 5
Телефон: 0878 267 478
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006
Утвърден/а със заповед по стария ред № ЛС-03-1190 от 18.06.1998
държавен вестник бр.96от1998