<< Търсене
Име: Иво Траянов
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област Русе, община Русе, гр. Русе 7000, , Бул."Цар Освободител No 33, ет. 1, ап. офис 4
Телефон: 082/584713
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Икономист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006
Утвърден/а със заповед по стария ред № ЛС-04-294 от 12.11.2002
държавен вестник бр.106от2002