<< Търсене
Име: Алексей Цветанов
Адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. София 1142, бул. "Патриарх Евтимий No 4, ет. 2
Телефон: 0878 423 567
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Икономист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик ЛС-И-545 от 14.05.2014 г.
държавен вестник бр.44от2014