<< Търсене
Име: Ангел Донов
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, ул. "Ген. Радко Димитриев" No 7
Телефон: 052/615514
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006
Утвърден/а със заповед по стария ред № ЛС-04-580 от 19.07.2007
държавен вестник бр.101от2007