<< Търсене
Име: Александър Комсийски
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ул."Генерал Столетов" No 42A
Телефон: 042/600 345
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006
Утвърден/а със заповед по стария ред № ЛС-03-2374 от 18.01.2000
държавен вестник бр.14от2000