<< Търсене
Име: Ангелинка Николова
Адрес: гр. Търговище, ул. "Г. Бенковски" No 5 А
Телефон: 0888 755 578
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик ЛС-04-671 от 19.4.2017 г.
държавен вестник бр.35от2017