<< Търсене
Име: Александър Тошев
Адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" No 35, ет. 1
Телефон: 0888 376 164
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик ЛС-И-545 от 14.05.2014 г.
държавен вестник бр.44от2014