<< Търсене
Име: Албена Ванчева
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община София, гр. София, ул. "Граф Игнатиев" No 14, ет. 1
Телефон: 0888/30-84-30
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-462 от 29.06.2007
държавен вестник бр.52от2007