<< Търсене
Име: Анастас Нучев
Адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. София, ул. "Леге" No 10, ет. 4
Телефон: 0898 428 429
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик ЛС-И-545 от 14.05.2014 г.
държавен вестник бр.44от2014