<< Търсене
Име: Александър Великов
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община София, гр. София, ул. "Лайош Кошут" No 22
Телефон: 851 -01 -05
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-462 от 29.06.2007
държавен вестник бр.52от2007