<< Търсене
Име: Анна Търпенова - Михайлова
Адрес: гр. София, бул. "Витоша" No 19, ет. 4, ап. 14
Телефон: 888 711 691
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик ЛС-04-671 от 19.4.2017 г.
държавен вестник бр.35от2017