<< Търсене
Име: Драгомир Григоров
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново 5000, ул."Васил Левски" No 27 Б, ет. 1, ап. 2
Телефон: 0888/224885
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Икономист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006
Утвърден/а със заповед по стария ред № ЛС-03-1190 от 18.06.1998
държавен вестник бр.96от1998