<< Търсене
Име: Димитър Танчев
Адрес: гр. София, ул. "Узунджоовска" No 6
Телефон: 0882 805 126
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик от
държавен вестник бр.от