<< Търсене
Име: Александър Георгиев
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община София, гр. София 1303, ул. "Брегалница" No 38-40, ет. 1, ап. 3
Телефон: 02/829 41 11; 02/829 42 22
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006