<< Търсене
Име: Красимир Иванов
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област Враца, община Враца, гр. Враца 3000, ул."Иван Андрейчин" No 3, ет. 1, ап. 3
Телефон: 0888/690606
Ел. поща: krasi_ivanov@abv.bg
Специалност: Икономист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006
Утвърден/а със заповед по стария ред № ЛС-03-973 от 18.06.1999
държавен вестник бр.55от1999