<< Търсене
Име: Андрей Атанасов
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Хъшовска" No 5, ет. 3
Телефон: 0884 310 362
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик ЛС-04-671 от 19.4.2017 г.
държавен вестник бр.35от2017