<< Търсене
Име: Албена Николова
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община София, гр. София 1505, ул. "Калиманци" No 49, вх. А, ет. 4, ап. 18
Телефон: 0884 452 243
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006