<< Търсене
Име: Мария Шукерова
Адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. София, ул. "Христо Белчев" No 10, вх. А, ет. 2, ап. 4
Телефон: 0879207 733
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Икономист,Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик ЛС-И-545 от 14.05.2014 г.
държавен вестник бр.44от2014