<< Търсене
Име: Бохос Кеворкян
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община София, гр. София, ул. Христо Белчев" No 8 А, ет. 1, ап. 4
Телефон: 0888/887571
Ел. поща: Bohos.kevorkian@lawfirm-gsk.com
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006