<< Търсене
Име: Антоанета Богданова
Адрес: гр. Благоевград, ул. "Тодор Александров" No 47, ет. 3, ап. офис 10
Телефон: 0898 521 436
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик ЛС-04-671 от 19.4.2017 г.
държавен вестник бр.35от2017