<< Търсене
Име: Габриела Павлова Сулай
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, ул."Дрин" No 1, вх. Е, ет. 6, ап. 82
Телефон: 052/616887
Ел. поща: gabisulai@abv.bg
Специалност: Икономист
Утвърден/а със заповед: № ЛС-04-72 от 2006 г.
държавен вестник бр.16от2/21/06