<< Търсене
Име: Албена Туджарова
Адрес: гр. София, Патриарх Евтимии No 4, ет. 2
Телефон: 0882 416 302
Ел. поща: [email protected]
Специалност: маркетинг и мениджмънт
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик ЛС-04-336 от 23.05.2019
държавен вестник бр.47от2019