<< Търсене
Име: Албена Туджарова
Адрес: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“ 33, вх.В, ет.1, ап.28
Телефон: 0882 416 302
Ел. поща: albenatu@abv.bg
Специалност: маркетинг и мениджмънт
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик ЛС-04-336 от 23.05.2019
държавен вестник бр.47от2019