<< Търсене
Име: Аделина Манова
Адрес: гр. София, ул. „6 Септември“ 1, ет.2
Телефон: 0888 557 488
Ел. поща: [email protected]
Специалност: право
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик ЛС-04-336 от 23.05.2019
държавен вестник бр.47от2019