<< Търсене
Име: Ана Миленкова
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община София, гр. София, ул. "Алабин" No 34, ет. 4, ап. 8
Телефон: 0878 922 025
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006
Утвърден/а със заповед по стария ред № ЛС-03-973 от 18.06.1999
държавен вестник бр.55от1999