<< Търсене
Име: Валери Анчев
Адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. Александър Малинов" No 23, ет. 1, ап. офис 47
Телефон: 0888 795 075
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик ЛС-И-545 от 14.05.2014 г.
държавен вестник бр.44от2014