<< Търсене
Име: Александър Алексиев
Адрес: гр. София, ул. "Ореховски дол" No 4, ап. 14
Телефон: 0886 238 630
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик ЛС-04-671 от 19.4.2017 г.
държавен вестник бр.35от2017