Ралица Пламенова Топчиева, синдик на „Макантъни Риълти Интернешънъл Кънстракшън 2” ЕООД - в несъстоятелност по т.дело № 224 по описа за 2013 г. на Благоевградския окръжен съд, Гражданско отделение, 3 състав, със седалище и адрес на управление – гр. София, р-н „Младост”, ж.к.„Младост 1А”, бл. 505А, вх. 2, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 175024856, съгласно Определение от 15.07.2020 г. на съда по несъстоятелността по същото дело и решение на събрание на кредиторите от 02.07.2020 г., на основание чл.717а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на основание чл.718 ТЗ и разрешение на съда по несъстоятелността от 15.07.2020г., пристъпва към продажба по реда на прякото договаряне на обособена част от масата на несъстоятелността, собственост на „Макантъни Риълти Интернешънъл Кънстракшън 2” ЕООД - в несъстоятелност, представляваща апартаментен комплекс „Силвър Маунтин Резорт”, която обособена част се състои от:

Апартаментния комплекс „Силвър Маунтин Резорт”, изграден в степен на завършеност „груб строеж” в поземления имот, построен съгласно Разрешение за строеж №111 от 01.08.2007г. на Главния архитект на Община Разлог и инвестиционен проект от 01.08.2007г., одобрен от Главния архитект на Община Разлог, с разгърната застроена площ, съгласно таблицата за площообразуване, от 16 447.50 кв.м., и който комплекс включва 12 жилищни сгради със следните самостоятелни обекти, собственост на „Макантъни Риълти Интернешънъл Кънстракшън 2” ЕООД  - в несъстоятелност, а именно:

         1. ЖИЛИЩНА СГРАДА I-A с идентификатор 61813.454.364.1, със застроена площ от 237 кв.м. и разгърната застроена площ от 1 458.80 кв.м., състояща се от пет етажа, на които са разположени следните самостоятелни обекти, собственост на длъжника: 

•        КОТА +0.00 (партер) -  апартаменти: IA001 с идентификатор 61813.454.364.1.1 с площ от 44.30 кв.м., заедно с 3.54 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.25 кв.м.; IA002 с идентификатор 61813.454.364.1.2  с площ от 30.50 кв.м. заедно с 2.48 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.50 кв.м.; IA003 с идентификатор 61813.454.364.1.3 с площ от 30.50 кв.м., заедно с 2.48 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.50 кв.м.; IA004 с идентификатор 61813.454.364.1.4 с площ от 31.60 кв.м., заедно с 2.38 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.21 кв.м.; IA005 с идентификатор 61813.454.364.1.5 с площ от 31.40 кв.м., заедно с 2.36 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.17 кв.м.;

•        КОТА + 2.85 (етаж 1) – апартаменти: IA101 с идентификатор 61813.454.364.1.6 с площ от 48.10 кв.м., заедно с 4.21 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.02 кв.м.; IA102 с идентификатор 61813.454.364.1.7 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 3.04 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.94 кв.м.; IA103 с идентификатор 61813.454.364.1.8 с площ от 34.20 кв.м., заедно с 3.06 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.99 кв.м.; IA105 с идентификатор 61813.454.364.1.10 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.70 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.05 кв.м.; IA106 с идентификатор 61813.454.364.1.11 с площ от 35.00 кв.м., заедно с 2.89 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.55 кв.м.;

•        КОТА +5.70 (етаж 2) – апартаменти: IA201 с идентификатор 61813.454.364.1.12 с площ от 48.10 кв.м., заедно с 4.21 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.02 кв.м.; IA202 с идентификатор 61813.454.364.1.13 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 3.04 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.94 кв.м.; IA203 с идентификатор 61813.454.364.1.14 с площ от 34.20 кв.м., заедно с 3.06 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.99 кв.м.; IA204 с идентификатор 61813.454.364.1.15 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.96 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.73 кв.м.;

•        КОТА +8.55 (етаж 3)- апартаменти: IA301 с идентификатор 61813.454.364.1.18 с площ от 48.10 кв.м., заедно с 4.21 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.02 кв.м.; IA302 с идентификатор 61813.454.364.1.19 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 3.04 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.94 кв.м.; IA304 с идентификатор 61813.454.364.1.21 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.96 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.73 кв.м.; IA305 с идентификатор 61813.454.364.1.22 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.70 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.05 кв.м.;

•        КОТА +11.40; (етаж 4) – апартаменти: IA401 с идентификатор 61813.454.364.1.24 с площ от 48.10 кв.м., заедно с 4.21 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.02 кв.м.; IA402 с идентификатор 61813.454.364.1.25 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 3.04 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.94 кв.м.; IA403 с идентификатор 61813.454.364.1.26 с площ от 34.20 кв.м., заедно с 3.05 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.98 кв.м.; IA404 с идентификатор 61813.454.364.1.27 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.96 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.73 кв.м.; IA405 с идентификатор 61813.454.364.1.28 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.70 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.05 кв.м.; IA406 с идентификатор 61813.454.364.1.29 с площ от 35.00 кв.м., заедно с 2.89 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.55 кв.м.;

•        КОТА +14.25; +16.91 (етаж 5) – апартаменти: IA501 с идентификатор 61813.454.364.1.30 с площ от 58.50 кв.м., заедно с 4.32 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.30 кв.м.; IA502 с идентификатор 61813.454.364.1.31 с площ от 62.40 кв.м., заедно с 4.63 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12.11 кв.м.;

2. ЖИЛИЩНА СГРАДА I-В с идентификатор 61813.454.364.2, със застроена площ от 238 кв.м. и разгърната застроена площ от 1 470.50 кв.м., състояща се от пет етажа, на които са разположени следните самостоятелни обекти, собственост на длъжника: 

•        КОТА +0.00 (партер) -  апартаменти: IB001 с идентификатор 61813.454.364.2.1 с площ от 42.00 кв.м., заедно с 3.19 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.56 кв.м.; IB004 с идентификатор 61813.454.364.2.4 с площ от 31.06 кв.м., заедно с 2.40 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.44 кв.м.; IB005 с идентификатор 61813.454.364.2.5 с площ от 34.50 кв.м., заедно с 2.62 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.03 кв.м.;

•        КОТА + 2.85 (етаж 1) – апартаменти: IB101 с идентификатор 61813.454.364.2.6 с площ от 44.60 кв.м., заедно с 3.71 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.97 кв.м.; IB102 с идентификатор 61813.454.364.2.7 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 3.07 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.23 кв.м.; IB104 с идентификатор 61813.454.364.2.9 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.99 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.01 кв.м.; IB105 с идентификатор 61813.454.364.2.10 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.72 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.31 кв.м; IB106 с идентификатор 61813.454.364.2.11 с площ от 38.00 кв.м., заедно с 3.16 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.49 кв.м.;

•        КОТА +5.70 (етаж 2) – апартаменти: IB204 с идентификатор 61813.454.364.2.15 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.99 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.01 кв.м.; IB206 с идентификатор 61813.454.364.2.17 с площ от 38.00 кв.м., заедно с 3.16 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.49 кв.м.;

•        КОТА +8.55 (етаж 3)- апартаменти: IB302 с идентификатор 61813.454.364.2.19 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 3.07 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.23 кв.м.; IB305 и идентификатор 61813.454.364.2.22 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.72 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.31 кв.м.; IB306 с идентификатор 61813.454.364.2.23 с площ от 38.00 кв.м., заедно с 3.16 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.49 кв.м.;

•        КОТА +11.40 (етаж 4) – апартаменти: IB403 с идентификатор 61813.454.364.2.26 с площ от 34.20 кв.м., заедно с 3.09 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.28 кв.м.; IB404 с идентификатор 61813.454.364.2.27 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.99 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.01 кв.м.; IB405 с идентификатор 61813.454.364.2.28 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.72 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.31 кв.м.; IB406 с идентификатор 61813.454.364.2.29 с площ от 38.00 кв.м., заедно с 3.16 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.49 кв.м.;

•        КОТА +14.25; +16.91 (етаж 5) – апартаменти: IB501 с идентификатор 61813.454.364.2.30 с площ от 59.80 кв.м., заедно с 4.46 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.96 кв.м.; IB502 с идентификатор 61813.454.364.2.31 с площ от 67.80 кв.м., заедно с 5.12 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13.74 кв.м.; IB503 с идентификатор 61813.454.364.2.32 с площ от 32.10 кв.м., заедно с 2.23 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5.99 кв.м.;

3. ЖИЛИЩНА СГРАДА I-С с идентификатор 61813.454.364.3, със застроена площ от 164 кв.м. и разгърната застроена площ от 1 470.50 кв.м., състояща се от пет етажа, на които са разположени следните самостоятелни обекти, собственост на длъжника: 

•        КОТА +0.00 (партер) -  апартаменти: IC001 с идентификатор 61813.454.364.3.1 с площ от 33.20 кв.м., заедно с 4.49 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.71 кв.м.;  IC002 с идентификатор 61813.454.364.3.2 с площ от 30.00 кв.м., заедно с 3.74 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.93 кв.м.; IC003 с идентификатор 61813.454.364.3.3 с площ от 32.30 кв.м., заедно с 4.03 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.62 кв.м.;

•        КОТА + 2.85 (етаж 1) – апартамент IC103 с идентификатор 61813.454.364.3.6 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 4.91 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.71 кв.м.;

•        КОТА +5.70 (етаж 2) – апартаменти: IC202 с идентификатор 61813.454.364.3.9 с площ от 35.00 кв.м., заедно с 5.19 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13.38 кв.м.; IC203 с идентификатор 61813.454.364.3.10 с площ от 33.80 кв.м., заедно с 4.62 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.04 кв.м.; IC204 с идентификатор 61813.454.364.3.11 с площ от 36.80 кв.м., заедно с 5.03 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12.02 кв.м.;

•        КОТА +8.55 (етаж 3)- апартаменти: IC301 с идентификатор 61813.454.364.3.12 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 4.90 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.71 кв.м.; IC302 с идентификатор 61813.454.364.3.13 с площ от 35.00 кв.м., заедно с 5.19 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12.38 кв.м.; IC303 с идентификатор 61813.454.364.3.14 с площ от 33.80 кв.м., заедно с 4.62 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.04 кв.м.; IC304 с идентификатор 61813.454.364.3.15 с площ от 36.80 кв.м., заедно с 5.03 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12.02 кв.м.;

•        КОТА +11.40 (етаж 4) – апартамент IC404 с идентификатор 61813.454.364.3.19 с площ от 36.80 кв.м., заедно с 5.03 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12.02 кв.м.;

•        КОТА +14.25 (етаж 5) – апартамент IC502 с идентификатор 61813.454.364.3.21 с площ от 32.40 кв.м., заедно с 3.70 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.83 кв.м.;

4. ЖИЛИЩНА СГРАДА I-D с идентификатор 61813.454.364.4, със застроена площ от 237 кв.м. и разгърната застроена площ от 1 447.80 кв.м., състояща се от пет етажа, на които са разположени следните самостоятелни обекти, собственост на длъжника: 

•        КОТА +0.00 (партер) -  апартаменти: ID003 с идентификатор 61813.454.364.4.3 с площ от 30.50 кв.м., заедно с 2.53 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.72 кв.м.; ID005 с идентификатор 61813.454.364.4.5 с площ от 41.20 кв.м., заедно с 3.22 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.55 кв.м.;

•        КОТА + 2.85 (етаж 1) – апартаменти: ID102 с идентификатор 61813.454.364.4.7 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.75 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.29 кв.м.; ID104 с идентификатор 61813.454.364.4.9 с площ от 34.20 кв.м., заедно с 3.11 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.26 кв.м.; ID105 с идентификатор 61813.454.364.4.10 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 3.09 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.22 кв.м.; ID106 с идентификатор 61813.454.364.4.11 с площ от 45.10 кв.м., заедно с 3.87 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.27 кв.м.;

•        КОТА +5.70 (етаж 2) – апартаменти: ID201 с идентификатор 61813.454.364.4.12 с площ от 38.00 кв.м., заедно с 3.19 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.48 кв.м.; ID202 с идентификатор 61813.454.364.4.13 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.75 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.29 кв.м.; ID204 с идентификатор 61813.454.364.4.15 с площ от 34.20 кв.м., заедно с 3.11 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.26 кв.м.; ID205 с идентификатор 61813.454.364.4.16 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 3.09 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.22 кв.м.; ID206 с идентификатор 61813.454.364.4.17 с площ от 45.10 кв.м., заедно с 3.87 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.27 кв.м.;

•        КОТА +8.55 (етаж 3)- апартаменти: ID301 с идентификатор 61813.454.364.4.18 с площ от 38.00 кв.м., заедно с 3.19 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.48 кв.м.; ID302 с идентификатор 61813.454.364.4.19 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.75 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.29 кв.м.; ID303 с идентификатор 61813.454.364.4.20 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 3.01% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.00 кв.м.; ID304 с идентификатор 61813.454.364.4.21 с площ от 34.20 кв.м., заедно с 3.11 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.26 кв.м.; ID305 с идентификатор 61813.454.364.4.22 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 3.09 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.22 кв.м.;

•        КОТА +11.40 (етаж 4) – апартаменти: ID401 с идентификатор 61813.454.364.4.24 с площ от 38.00 кв.м., заедно с 3.19 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.48 кв.м.; ID402 с идентификатор 61813.454.364.4.25 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.75 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.29 кв.м.; ID403 с идентификатор 61813.454.364.4.26 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 3.01 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.00 кв.м.; ID404 с идентификатор 61813.454.364.4.27 с площ от 34.20 кв.м., заедно с 3.11 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.26 кв.м.; ID405 с идентификатор 61813.454.364.4.28 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 3.09 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.22 кв.м.; ID406 с идентификатор 61813.454.364.4.29 с площ от 43.80 кв.м., заедно с 3.76 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.97 кв.м.;

•        КОТА +14.25; +16.91 (етаж 5) – апартаменти: ID501 с идентификатор 61813.454.364.4.30 с площ от 76.00 кв.м., заедно с 5.72 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 15.18 кв.м.; ID502 с идентификатор 61813.454.364.4.31 с площ от 66.20 кв.м., заедно с 4.98 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13.22 кв.м.;

5. ЖИЛИЩНА СГРАДА I-Е с идентификатор 61813.454.364.5, със застроена площ от 235 кв.м. и разгърната застроена площ от 1 477.30 кв.м., състояща се от пет етажа, на които са разположени следните самостоятелни обекти, собственост на длъжника: 

•        КОТА +0.00 (партер) -  апартаменти: IE001 с идентификатор 61813.454.364.5.1 с площ от 44.10 кв.м., заедно с 3.45 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.19 кв.м.; IE003 с идентификатор 61813.454.364.5.3 с площ от 30.50 кв.м., заедно с 2.43 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.46 кв.м.; IE004 с идентификатор 61813.454.364.5.4 с площ от 30.50 кв.м., заедно с 2.43 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.46 кв.м.; IE005 с идентификатор 61813.454.364.5.5 с площ от 28.50 кв.м., заедно с 2.14 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5.70 кв.м.;

•        КОТА + 2.85 (етаж 1) – апартаменти: IE101 с идентификатор 61813.454.364.5.6 с площ от 48.50 кв.м., заедно с 4.17 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.08 кв.м.; IE102 с идентификатор 61813.454.364.5.7 с площ от 36.40 кв.м., заедно с 3.19 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.48 кв.м.; IE104 с идентификатор 61813.454.364.5.9 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.90 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.71 кв.м.; IE105 с идентификатор 61813.454.364.5.10 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.70 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.18 кв.м.;

•        КОТА +5.70 (етаж 2) – апартаменти: IE201 с идентификатор 61813.454.364.5.12 с площ от 48.50 кв.м., заедно с 4.17 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.08 кв.м.; IE203 с идентификатор 61813.454.364.5.14 с площ от 36.70 кв.м., заедно с 3.21 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.55 кв.м.; IE204 с идентификатор 61813.454.364.5.15 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.90 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.71 кв.м.; IE206 с идентификатор 61813.454.364.5.17 с площ от 34.50 кв.м., заедно с 2.79 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.42 кв.м.;

•        КОТА +8.55 (етаж 3)- апартаменти: IE301 с идентификатор 61813.454.364.5.18 с площ от 48.50 кв.м., заедно с 4.17 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.08 кв.м.; IE302 с идентификатор 61813.454.364.5.19 с площ от 36.40 кв.м., заедно с 3.19 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.48 кв.м.; IE303 с идентификатор 61813.454.364.5.20 с площ от 36.70 кв.м., заедно с 3.21 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.55 кв.м.; IE304 с идентификатор 61813.454.364.5.21 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.90 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.71 кв.м.; IE305 с идентификатор 61813.454.364.5.22 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.70 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.18 кв.м.; IE306 с идентификатор 61813.454.364.5.23 с площ от 34.50 кв.м., заедно с 2.79 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.42 кв.м.;

•        КОТА +11.40 (етаж 4) – апартаменти: IE401 с идентификатор 61813.454.364.5.24 с площ от 48.50 кв.м., заедно с 4.17 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.08 кв.м.; IE402 с идентификатор 61813.454.364.5.25 с площ от 36.40 кв.м., заедно с 3.19 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.48 кв.м.; IE403 с идентификатор 61813.454.364.5.26 с площ от 36.70 кв.м., заедно с 3.21 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.55 кв.м.; IE404 с идентификатор 61813.454.364.5.27 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.90 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.71 кв.м.; IE405 с идентификатор 61813.454.364.5.28 с площ от 31.00 кв.м., заедно с 2.56 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.80 кв.м.;

•        КОТА +14.25; +16.91 (етаж 5) – апартаменти: IE501 с идентификатор 61813.454.364.5.30 с площ от 70.80 кв.м., заедно с 5.12 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13.63 кв.м.; IE502 с идентификатор 61813.454.364.5.31 с площ от 39.80 кв.м., заедно с 2.90 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.74 кв.м.;

6. ЖИЛИЩНА СГРАДА I-F с идентификатор 61813.454.364.6, със застроена площ от 158 кв.м. и разгърната застроена площ от 944.90 кв.м., състояща се от пет етажа, на които са разположени следните самостоятелни обекти, собственост на длъжника: 

•        КОТА +0.00 (партер) -  апартаменти: IF001 с идентификатор 61813.454.364.6.1 с площ от 37.10 кв.м., заедно с 4.77 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.98 кв.м.; IF003 с идентификатор 61813.454.364.6.3 с площ от 30.40 кв.м., заедно с 4.03 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.27 кв.м.;

•        КОТА + 2.85 (етаж 1) – апартаменти: IF101 с идентификатор 61813.454.364.6.4 с площ от 39.70 кв.м., заедно с 5.60 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12.89 кв.м.; IF102 с идентификатор 61813.454.364.6.5 с площ от 25.90 кв.м., заедно с 3.77 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.66 кв.м.; IF104 с идентификатор 61813.454.364.6.7 с площ от 33.00 кв.м., заедно с 4.89 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.25 кв.м.;

•        КОТА +5.70 (етаж 2) – апартаменти: IF202 с идентификатор 61813.454.364.6.9 с площ от 25.90 кв.м., заедно с 3.77 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.66 кв.м.; IF203 с идентификатор 61813.454.364.6.10 с площ от 33.00 кв.м., заедно с 4.80 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.04 кв.м.;

•        КОТА +8.55 (етаж 3)- апартамент IF304 с идентификатор 61813.454.364.6.15 с площ от 33.00 кв.м., заедно с 4.89 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.25 кв.м.;

•        КОТА +11.40 (етаж 4) – апартаменти: IF401 с идентификатор 61813.454.364.6.16 с площ от 39.70 кв.м., заедно с 5.60 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12.89 кв.м.; IF402 с идентификатор 61813.454.364.6.17 с площ от 25.90 кв.м., заедно с 3.77 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.66 кв.м.; IF404 с идентификатор 61813.454.364.6.19 с площ от 33.00 кв.м., заедно с 4.89 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.25 кв.м.;

•        КОТА +14.25 (етаж 5) – апартаменти: IF501 с идентификатор 61813.454.364.6.20 с площ от 61.30 кв.м., заедно с 7.44 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 17.11 кв.м.; IF502 с идентификатор 61813.454.364.6.21 с площ от 36.30 кв.м., заедно с 4.42 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.13 кв.м.;

7. ЖИЛИЩНА СГРАДА I-G с идентификатор 61813.454.364.7, със застроена площ от 155 кв.м. и разгърната застроена площ от 906.60 кв.м., състояща се от пет етажа, на които са разположени следните самостоятелни обекти, собственост на длъжника: 

•        КОТА +0.00 (партер) -  апартаменти: IG001 с идентификатор 61813.454.364.7.1 с площ от 31.90 кв.м., заедно с 4.22 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.19 кв.м.; IG002 с идентификатор 61813.454.364.7.2 с площ от 30.40 кв.м., заедно с 4.26 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.29 кв.м.; IG003 с идентификатор 61813.454.364.7.3 с площ от 30.40 кв.м., заедно с 4.26 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.29 кв.м.;

•        КОТА + 2.85 (етаж 1) – апартаменти: IG101 с идентификатор 61813.454.364.7.4 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 5.23 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.40 кв.м.; IG102 с идентификатор 61813.454.364.7.5 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 5.23 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.40 кв.м.; IG103 с идентификатор 61813.454.364.7.6 с площ от 25.00 кв.м., заедно с 3.63 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.90 кв.м.; IG104 с идентификатор 61813.454.364.7.7 с площ от 36.90 кв.м., заедно с 5.35 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.66 кв.м.;

•        КОТА +5.70 (етаж 2) – апартаменти: IG201 с идентификатор 61813.454.364.7.8 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 5.23 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.40 кв.м.; IG202 с идентификатор 61813.454.364.7.9 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 5.23 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.40 кв.м.; IG203 с идентификатор 61813.454.364.7.10 с площ от 25.00 кв.м., заедно с 3.63 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.90 кв.м.; IG204 с идентификатор 61813.454.364.7.11 с площ от 36.90 кв.м., заедно с 5.35 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.66 кв.м.;

•        КОТА +8.55 (етаж 3)- апартаменти: IG301 с идентификатор 61813.454.364.7.12 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 5.23 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.40 кв.м.; IG303 с идентификатор 61813.454.364.7.14 с площ от 25.00 кв.м., заедно с 3.63 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.90 кв.м.; IG304 с идентификатор 61813.454.364.7.15 с площ от 36.90 кв.м., заедно с 5.35 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.66 кв.м.;

•        КОТА +11.40 (етаж 4) – апартаменти: IG403 с идентификатор 61813.454.364.7.18 с площ от 25.00 кв.м., заедно с 3.63 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.90 кв.м.; IG404 с идентификатор 61813.454.364.7.19 с площ от 36.90 кв.м., заедно с 5.35 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.66 кв.м.;

•        КОТА +14.25 (етаж 5) – апартаменти: IG501 с идентификатор 61813.454.364.7.20 с площ от 31.60 кв.м., заедно с 3.75 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.16 кв.м.; IG502 с идентификатор 61813.454.364.7.21 с площ от 44.80 кв.м., заедно с 5.75 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12.54 кв.м.;

8. ЖИЛИЩНА СГРАДА I-H с идентификатор 61813.454.364.8, със застроена площ от 239 кв.м. и разгърната застроена площ от 1 470.50 кв.м., състояща се от пет етажа, на които са разположени следните самостоятелни обекти, собственост на длъжника: 

•        КОТА +0.00 (партер) -  апартаменти: IH001 с идентификатор 61813.454.364.8.1 с площ от 42.00 кв.м., заедно с 3.19 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.21 кв.м.; IH002 с идентификатор 1813.454.364.8.2 с площ от 30.40 кв.м., заедно с 2.50 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.44 кв.м.; IH003 с идентификатор 61813.454.364.8.3 с площ от 30.50 кв.м., заедно с 2.51 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.46 кв.м.; IH004 с идентификатор 61813.454.364.8.4 с площ от 30.50 кв.м., заедно с 2.51 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.46 кв.м.; IH005 с идентификатор 61813.454.364.8.5 с площ от 31.60 кв.м., заедно с 2.40 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.18 кв.м.;

•        КОТА + 2.85 (етаж 1) – апартаменти: IH102 с идентификатор 61813.454.364.8.7 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 3.07 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.91 кв.м.; IH103 с идентификатор 61813.454.364.8.8 с площ от 34.20 кв.м., заедно с 3.08 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.94 кв.м.; IH106 с идентификатор 61813.454.364.8.11 с площ от 38.00 кв.м., заедно с 3.16 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.15 кв.м.;

•        КОТА +5.70 (етаж 2) – апартаменти: IH201 с идентификатор 61813.454.364.8.12 с площ от 44.60 кв.м., заедно с 3.71 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.56 кв.м.; IH204 с идентификатор 61813.454.364.8.15 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.98 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.69 кв.м.;

•        КОТА +8.55 (етаж 3)- апартаменти:  IH301 с идентификатор 61813.454.364.8.18 с площ от 44.60 кв.м., заедно с 3.71 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.56 кв.м.; IH303 с идентификатор 61813.454.364.8.20 с площ от 34.20 кв.м., заедно с 3.08 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.94 кв.м.; IH304 с идентификатор 61813.454.364.8.21 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.98 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.69 кв.м.; IH305 с идентификатор 61813.454.364.8.22 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.72 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.01 кв.м.; IH306 с идентификатор 61813.454.364.8.23 с площ от 38.00 кв.м., заедно с 3.16 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.15 кв.м.;

•        КОТА +11.40 (етаж 4) – апартаменти: IH401 с идентификатор 61813.454.364.8.24 с площ от 44.60 кв.м., заедно с 3.71 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.56 кв.м.; IH403 с идентификатор 61813.454.364.8.26 с площ от 34.20 кв.м., заедно с 3.08 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.94 кв.м.; IH404 с идентификатор 61813.454.364.8.27 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.98 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.69 кв.м.; IH405 с идентификатор 61813.454.364.8.28 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.72 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.01 кв.м.; IH406 с идентификатор 61813.454.364.8.29 с площ от 38.00 кв.м., заедно с 3.16 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.15 кв.м.;

•        КОТА +14.25; + 16.91 (етаж 5) – апартаменти: IH501 с идентификатор 61813.454.364.8.30 с площ от 66.30 кв.м., заедно с 4.94 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12.73 кв.м.; IH502 с идентификатор 61813.454.364.8.31 с площ от 40.00 кв.м., заедно с 3.01 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.75 кв.м.; IH503 с идентификатор 61813.454.364.8.32 с площ от 56.20 кв.м., заедно с 4.08 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.51 кв.м.;

9. ЖИЛИЩНА СГРАДА I-I с идентификатор 61813.454.364.9, със застроена площ от 240 кв.м. и разгърната застроена площ от 1 455.50 кв.м., състояща се от пет етажа, на които са разположени следните самостоятелни обекти, собственост на длъжника: 

•        КОТА +0.00 (партер) -  апартаменти: II001 с идентификатор 61813.454.364.9.1 с площ от 44.30 кв.м., заедно с 3.53 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.15 кв.м.; II002 с идентификатор 61813.454.364.9.2 с площ от 30.40 кв.м., заедно с 2.47 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.40 кв.м.; II003 с идентификатор 61813.454.364.9.3 с площ от 30.50 кв.м., заедно с 2.47 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.41 кв.м.; II004 с идентификатор 61813.454.364.9.4 с площ от 30.50 кв.м., заедно с 2.47 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.41 кв.м.;

•        КОТА + 2.85 (етаж 1) – апартаменти: II101 с идентификатор 61813.454.364.9.6 с площ от 48.10 кв.м., заедно с 4.20 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.90 кв.м.; II102 с идентификатор 61813.454.364.9.7 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 3.03 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.85 кв.м.; II103 с идентификатор 61813.454.364.9.8 с площ от 34.20 кв.м., заедно с 3.04 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.89 кв.м.; II104 с идентификатор 61813.454.364.9.9 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.95 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.64 кв.м.; II105 с идентификатор 61813.454.364.9.10 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.69 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.97 кв.м.; II106 с идентификатор 61813.454.364.9.11 с площ от 35.00 кв.м., заедно с 2.88 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.46 кв.м.;

•        КОТА +5.70 (етаж 2) – апартаменти: II201 с идентификатор 61813.454.364.9.12 с площ от 48.10 кв.м., заедно с 4.20 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.90 кв.м.; II202 с идентификатор 61813.454.364.9.13 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 3.03 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.85 кв.м.; II203 с идентификатор 61813.454.364.9.14 с площ от 34.20 кв.м., заедно с 3.04 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.89 кв.м.; II204 с идентификатор 61813.454.364.9.15 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.95 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.64 кв.м.; II206 с идентификатор 61813.454.364.9.17 с площ от 35.00 кв.м., заедно с 2.88 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.46 кв.м.;

•        КОТА +8.55 (етаж 3)- апартаменти:  II301 с идентификатор 61813.454.364.9.18 с площ от 48.10 кв.м., заедно с 4.20 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.90 кв.м.; II302 с идентификатор 61813.454.364.9.19 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 3.03 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.85 кв.м.; II304 с идентификатор 61813.454.364.9.21 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.95 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.64 кв.м.; II305 с идентификатор 61813.454.364.9.22 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.69 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.97 кв.м.; II306 с идентификатор 61813.454.364.9.23 с площ от 35.00 кв.м., заедно с 2.87 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.48 кв.м.;

•        КОТА +11.40 (етаж 4) – апартаменти: II402 с идентификатор 61813.454.364.9.25 с площ от 34.00 кв.м., заедно с 3.03 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.85 кв.м.; II403 с идентификатор 61813.454.364.9.26 с площ от 34.20 кв.м., заедно с 3.04 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.91 кв.м.; II405 с идентификатор 61813.454.364.9.28 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.69 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.97 кв.м.; II406 с идентификатор 61813.454.364.9.29 с площ от 35.00 кв.м., заедно с 2.88 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.46 кв.м.;

•        КОТА +14.25; +16.91 (етаж 5) – апартаменти: II501 с идентификатор 61813.454.364.9.30 с площ от 69.50 кв.м., заедно с 5.11 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13.27 кв.м.; II503 с идентификатор 61813.454.364.9.31 с площ от 51.30 кв.м., заедно с 3.65 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.47 кв.м.;

10. ЖИЛИЩНА СГРАДА I-J- с идентификатор 61813.454.364.10, със застроена площ от 238 кв.м. и разгърната застроена площ от 1 448.90 кв.м., състояща се от пет етажа, на които са разположени следните самостоятелни обекти, собственост на длъжника: 

•        КОТА +0.00 (партер) -  апартаменти: IJ001 с идентификатор 61813.454.364.10.1 с площ от 39.60 кв.м., заедно с 3.21 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.63 кв.м.;  IJ002 с идентификатор 61813.454.364.10.2 с площ от 24.90 кв.м., заедно с 2.02 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5.43 кв.м.; IJ003 с идентификатор 61813.454.364.10.3 с площ от 30.50 кв.м., заедно с 2.52 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.78 кв.м.; IJ005 с идентификатор 61813.454.364.10.5 с площ от 40.80 кв.м., заедно с 3.17 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.54 кв.м.;

•        КОТА + 2.85 (етаж 1) – апартаменти: IJ101с идентификатор 61813.454.364.10.6  с площ от 42.20 кв.м., заедно с 3.74 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.09 кв.м.; IJ102 с идентификатор 61813.454.364.10.7 с площ от 26.40 кв.м., заедно с 2.34 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.31 кв.м.; IJ103 с идентификатор 61813.454.364.10.8 с площ от 34.20 кв.м., заедно с 3.09 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.34 кв.м.; IJ104 с идентификатор 61813.454.364.10.9 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 3.00 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.07 кв.м.; IJ105 с идентификатор 61813.454.364.10.10 с площ от 33.00 кв.м., заедно с 2.81 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.58 кв.м.; IJ106 с идентификатор 61813.454.364.10.11 с площ от 45.10 кв.м., заедно с 3.81 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.25 кв.м.;

•        КОТА +5.70 (етаж 2) – апартаменти: IJ201 с идентификатор 61813.454.364.10.12 с площ от 42.20 кв.м., заедно с 3.74 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.09 кв.м.; IJ202 с идентификатор 61813.454.364.10.13 с площ от 26.40 кв.м., заедно с 2.34 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.31 кв.м.; IJ203 с идентификатор 61813.454.364.10.14 с площ от 34.20 кв.м., заедно с 3.09 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.34 кв.м.; IJ204 с идентификатор 61813.454.364.10.15 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 3.00 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.07 кв.м.; IJ205 с идентификатор 61813.454.364.10.16 с площ от 33.00 кв.м., заедно с 2.81 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.58 кв.м.; IJ206 с идентификатор 61813.454.364.10.17 с площ от 45.10 кв.м., заедно с 3.81 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.25 кв.м.;

•        КОТА +8.55 (етаж 3)- апартаменти: IJ301 с идентификатор 61813.454.364.10.18 с площ от 42.20 кв.м., заедно с 3.74 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.09 кв.м.; IJ302 с идентификатор 61813.454.364.10.19 с площ от 26.40 кв.м., заедно с 2.34 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.31 кв.м.; IJ303 с идентификатор 61813.454.364.10.20 с площ от 34.20 кв.м., заедно с 3.09 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.34 кв.м.; IJ304 с идентификатор 61813.454.364.10.21 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 3.00 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.07 кв.м.; IJ305 с идентификатор 61813.454.364.10.22 с площ от 33.00 кв.м., заедно с 2.81 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.58 кв.м.; IJ306 с идентификатор 61813.454.364.10.23 с площ от 45.10 кв.м., заедно с 3.81 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.25 кв.м.;

•        КОТА +11.40 (етаж 4) – апартаменти: IJ401 с идентификатор 61813.454.364.10.24 с площ от 42.20 кв.м., заедно с 3.74 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.09 кв.м.;  IJ402 с идентификатор 61813.454.364.10.25 с площ от 26.40 кв.м., заедно с 2.34 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.31 кв.м.; IJ405 с идентификатор 61813.454.364.10.28 с площ от 33.00 кв.м., заедно с 2.81 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.58 кв.м.; IJ406 с идентификатор 61813.454.364.10.29 с площ от 45.10 кв.м., заедно с 3.81 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.25 кв.м.;

•        КОТА +14.25; +16.91 (етаж 5) – апартаменти: IJ501 с идентификатор 61813.454.364.10.30 с площ от 78.80 кв.м., заедно с 6.01 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 16.19 кв.м.; IJ502 с идентификатор 61813.454.364.10.31 с площ от 36.60 кв.м., заедно с 2.76 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.44 кв.м.; IJ503 с идентификатор 61813.454.364.10.32 с площ от 34.80 кв.м., заедно с 2.63 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.08 кв.м.;

11. ЖИЛИЩНА СГРАДА I-К с идентификатор 61813.454.364.11, със застроена площ от 227 кв.м. и разгърната застроена площ от 1 448.90 кв.м., състояща се от пет етажа, на които са разположени следните самостоятелни обекти, собственост на длъжника: 

•        КОТА +0.00 (партер) -  апартаменти: IK001 с идентификатор 61813.454.364.11.1 с площ от 39.60 кв.м., заедно с 3.38 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.66 кв.м.; IK002 с идентификатор 61813.454.364.11.2 с площ от 24.90 кв.м., заедно с 2.12 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5.45 кв.м.; IK003 с идентификатор 61813.454.364.11.3 с площ от 40.00 кв.м., заедно с 3.48 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.92 кв.м.;

•        КОТА + 2.85 (етаж 1) – апартаменти:  IK101 с идентификатор 61813.454.364.11.5 с площ от 44.80 кв.м., заедно с 4.19 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.75 кв.м.; IK102 с идентификатор 61813.454.364.11.6 с площ от 30.70 кв.м., заедно с 2.87 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.37 кв.м.; IK103 с идентификатор 61813.454.364.11.7 с площ от 42.60 кв.м., заедно с 4.07 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.42 кв.м.; IK105 с идентификатор 61813.454.364.11.9 с площ от 43.90 кв.м., заедно с 3.91 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.02 кв.м.;

•        КОТА +5.70 (етаж 2) – апартаменти: IK201 с идентификатор 61813.454.364.11.10 с площ от 44.80 кв.м., заедно с 4.19 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.75 кв.м.; IK202 с идентификатор 61813.454.364.11.11 с площ от 30.70 кв.м., заедно с 2.87 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.37кв.м.; IK203 с идентификатор 61813.454.364.11.12 с площ от 42.60 кв.м., заедно с 4.07 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.42 кв.м.; IK205 с идентификатор 61813.454.364.11.14 с площ от 43.90 кв.м., заедно с 3.91 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.02 кв.м.;

•        КОТА +8.55 (етаж 3)- апартаменти: IK301 с идентификатор 61813.454.364.11.15 с площ от 44.80 кв.м., заедно с 4.19 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.75 кв.м.; IK302 с идентификатор 61813.454.364.11.16 с площ от 30.70 кв.м., заедно с 2.87 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.37 кв.м.; IK303 с идентификатор 61813.454.364.11.17 с площ от 42.60 кв.м., заедно с 4.07 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.42 кв.м.; IK304 с идентификатор 61813.454.364.11.18 с площ от 42.80 кв.м., заедно с 3.85 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.87 кв.м.; IK305 с идентификатор 61813.454.364.11.19 с площ от 43.90 кв.м., заедно с 3.91 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.02 кв.м.;

•        КОТА +11.40 (етаж 4) – апартаменти: IK401 с идентификатор 61813.454.364.11.20 с площ от 44.80 кв.м., заедно с 4.19 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.75 кв.м.; IK402 с идентификатор 61813.454.364.11.21 с площ от 30.70 кв.м., заедно с 2.87 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.37 кв.м.; IK403 с идентификатор 61813.454.364.11.22 с площ от 42.60 кв.м., заедно с 4.07 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.42 кв.м.; IK405 с идентификатор 61813.454.364.11.24 с площ от 43.90 кв.м., заедно с 3.91 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.02 кв.м.;

•        КОТА +14.25; +16.91 (етаж 5) – апартаменти: IK501 с идентификатор 61813.454.364.11.25 с площ от 80.50 кв.м., заедно с 6.74 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 16.60 кв.м.; IK502 с идентификатор 61813.454.364.11.26 с площ от 36.60 кв.м., заедно с 2.91 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.47 кв.м.; IK503 с идентификатор 61813.454.364.11.27 с площ от 34.80 кв.м., заедно с 2.77 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.11 кв.м.;

12. ЖИЛИЩНА СГРАДА I-L с идентификатор 61813.454.364.12, със застроена площ от 235 кв.м. и разгърната застроена площ от 1 477.30 кв.м., състояща се от пет етажа, на които са разположени следните самостоятелни обекти, собственост на длъжника: 

•        КОТА +0.00 (партер) -  апартаменти: IL001 с идентификатор 61813.454.364.12.1 с площ от 44.10 кв.м., заедно с 3.45 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.19 кв.м.; IL002 с идентификатор 61813.454.364.12.2 с площ от 30.40 кв.м., заедно с 2.43 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.46 кв.м.; IL003 с идентификатор 61813.454.364.12.3 с площ от 30.50 кв.м., заедно с 2.43 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.46 кв.м.;

•        КОТА + 2.85 (етаж 1) – апартаменти: IL101 с идентификатор 61813.454.364.12.6 с площ от 48.50 кв.м., заедно с 4.17 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.08 кв.м.; IL102 с идентификатор 61813.454.364.12.7 с площ от 36.40 кв.м., заедно с 3.19 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.48 кв.м.; IL103 с идентификатор 61813.454.364.12.8 с площ от 36.70 кв.м., заедно с 3.21 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.55 кв.м.; IL104 с идентификатор 61813.454.364.12.9 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.90 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.71 кв.м.; IL105 с идентификатор 61813.454.364.12.10 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.70 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.18 кв.м.; IL106 с идентификатор 61813.454.364.12.11 с площ от 34.50 кв.м., заедно с 2.79 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.42 кв.м.;

•        КОТА +5.70 (етаж 2) – апартаменти: IL201 с идентификатор 61813.454.364.12.12 с площ от 48.50 кв.м., заедно с 4.17 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.08 кв.м.; IL202 с идентификатор 61813.454.364.12.13 с площ от 36.40 кв.м., заедно с 3.19 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.48 кв.м.; IL204 с идентификатор 61813.454.364.12.15 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.90 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.71 кв.м.; IL205 с идентификатор 61813.454.364.12.16 с площ от 32.70 кв.м., заедно с 2.70 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.18 кв.м.; IL206 с идентификатор 61813.454.364.12.17 с площ от 34.50 кв.м., заедно с 2.79 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.42 кв.м.;

•        КОТА +8.55 (етаж 3)- апартаменти: IL301 с идентификатор 61813.454.364.12.18 с площ от 48.50 кв.м., заедно с 4.17 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.08 кв.м.; IL302 с идентификатор 61813.454.364.12.19 с площ от 36.40 кв.м., заедно с 3.19 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.48 кв.м.; IL303 с идентификатор 61813.454.364.12.20 с площ от 36.70 кв.м., заедно с 3.21 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.55 кв.м.; IL304 с идентификатор 61813.454.364.12.21 с площ от 33.10 кв.м., заедно с 2.90 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.71 кв.м.; IL306 с идентификатор 61813.454.364.12.23 с площ от 34.50 кв.м., заедно с 2.79 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.42 кв.м.;

•        КОТА +11.40 (етаж 4) – апартаменти: IL403 с идентификатор 61813.454.364.12.26 с площ от 36.70 кв.м., заедно с 3.21 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.55кв.м.; IL406 с идентификатор 61813.454.364.12.29 с площ от 33.60 кв.м., заедно с 2.72 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.22 кв.м.;

•           КОТА +14.25; +16.91 (етаж 5) – апартаменти: IL501 с идентификатор 61813.454.364.12.30 с площ от 70.80 кв.м., заедно с 5.12 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13.63 кв.м.; IL503 с идентификатор 61813.454.364.12.32 с площ от 49.50 кв.м., заедно с 3.47 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.24 кв.м., ведно с дворното място върху което са построени сградите, представляващо поземлен имот с идентификатор 61813.454.364 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, одобрени със Заповед № РД-18-33/15.05.2006г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и  кадастъра, изменена със  Заповед №КД-14-01-435/25.06.2007г. на Началника на СГКК- Благоевград, находящ се в гр. Разлог, м. „Байова Борика” (променено предназначение с Решение №ОД-5/22.05.2007г. на ОД „ЗГ”), целият с площ от 27 928 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване; незастроен имот за жилищни нужди, образуван чрез обединяването на поземлени имоти с идентификатори 61813.454.361, 61813.454.362, 61813.454.363, при граници, както следва - имоти с идентификатори 61813.454.43; 61813.454.358; 61813.454.19; 61813.454.360, при цена не по-ниска от 1 449 778.55 лева (един милион четиристотин четиридесет и девет хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и петдесет и пет стотинки).

Продажбата се извършва по реда на чл.718 ТЗ – чрез преки преговори, като предложения от потенциални купувачи се очакват в срок до 03.04.2023 г. (трети април две хиляди двадесет и трета година) в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Бистрица” № 9, офис № 6.

Желаещите да закупят обособената част от масата на несъстоятелността – собственост на „Макантъни Риълти Интернешънъл Кънстракшън 2” ЕООД  - в несъстоятелност, могат да преглеждат през периода от публикуване на настоящото обявление до крайната дата за прием на офертите, след предварителна уговорка със синдика за конкретния ден и час на телефон 02 986 35 26.

Книжата относно собствената на „Макантъни Риълти Интернешънъл Кънстракшън 2” ЕООД - в несъстоятелност обособена част са на разположение на всеки заинтересуван и могат да се преглеждат в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Бистрица” № 9, офис № 6, през периода от публикуване на настоящото обявление до крайната дата за прием на офертите, след предварителна уговорка със синдика за конкретния ден и час на телефон 02 986 35 26.