МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ДЯКОВА - СИНДИК на „ПРЕЦИЗ ИНТЕР ХОЛДИНГ” АД, с. Иваново, обл. Русе /в несъстоятелност/ по т.д. № 33/2011 г. на РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че от 10,00 до 11,00 часа на 27май 2020 г. в гр. Русе, ул. "Петко Д. Петков" № 21, вх. Б, ет. 1 в канцеларията на синдика се приемат оферти за закупуване на имущество търг по реда на чл. 718 от ТЗ на недвижими имоти, собственост на „ПРЕЦИЗ ИНТЕР ХОЛДИНГ” АД, гр. Русе /в несъстоятелност/, ЕИК 117057868, както следва:

МАШИНИ,СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

1

Апаратура за ел. дъгово заваряне

128,00

2

Пневматична машина за лента

16,00

3

Пневм. машина

16,00

4

Ножовка отрязна

0,40

5

Ъглошлайф

8,00

6

Ъглошлайф

8,00

7

Ламинатор

12,00

8

Ламинатор

12,00

9

Ножица за ламарина

16,00

10

Принтер матричен

12,00

11

Пневм. машина за опак

16,00

12

Пневм. машина за опак.

16,00

13

Пневм. машина за опак.

16,00

14

Машинка за опаковане

12,00

15

Машинка за опаковане

12,00

16

Машинка за опаковане

12,00

17

Машинка за опаковане

12,00

18

Машинка за опаковане

12,00

19

Машинка за опаковане с мет.лен

14,40

20

Машинка за опаковане с мет.лен

14,40

21

Пневм. машинка за опак

16,00

22

Пневм. машинка за опак

16,00

23

Пневм. машинка за опак

16,00

24

Пневм. машинка за опак

16,00

25

Пневм. машинка за опак

16,00

26

Пневм. машинка за опак

16,00

27

Пнев.маш.за чембер

20,00

28

Дект базова станция

12,00

29

Компютърна конфигурация

16,00

30

Компютърна конфигурация

16,00

31

Компютърна конфигурация

16,00

32

Компютърна конфигурация

16,00

33

Компютърна конфигурация

16,00

34

Компютърна конфигурация

16,00

35

Устр-во за антивирус софтуер

4,00

36

Устр-во за антивирус. софтуер

4,00

37

Устр-во за антивирус. софтуер

4,00

38

Косачка моторна

12,00

СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР

1

Щори 12.85 кв.м

9,60

2

Броячна машина за банкноти

12,00

3

Детектор за фалшиви банкноти

17,60

4

Долартостер

17,60

5

Факс апарат

12,00

6

Секция бюро

20,00

7

Копирна машина

12,00

8

Копирна машина

12,00

9

Бюро

12,00

10

Бюро

12,00

11

Бюро

12,00

12

Фризер

20,00

13

Картина

8,00

14

Печка

12,00

15

Шкаф

28,00

16

Шкаф

28,00

17

Легло

16,00

18

Канапе

12,00

19

Прахосмукачка

9,60

Наддавателни предложения от лицата, пожелали да участват в публичната продан следва да се направят в канцеларията на синдика - гр. Русе, ул."П. Д. Петков" № 21, вх. Б, ет.1 в рамките на  посочения срок.

Цената е определена въз основа на извършена оценка от лицензиран оценител и е актуална към  провеждане на публичната продан.

Оглед на вещите може да се извърши всеки работен ден в с Иваново, тел. 0877 75 55 82 Георги Иринов.

Проданта приключва в 11 часа на 27 май 2020 г.

Участвалите в публичната продан лица следва да се явят в канцеларията на синдика на 27 май 2020 г. 11 часа за обявяване на купувача, предложил най-висока цена.