Любен Иванов Иванов, сл. адрес: гр. Видин, ул. „Хаджи Димитър” №26, ап. 1 – постоянен синдик на „СК-13 ПЪТСТРОЙ” АД – в несъстоятелност, т.д. № 70/2017 г. по описа на Окръжен съд гр. Перник, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 113001345, със седалище и адрес на управление: гр.Перник, ул. „Софийско шосе” № 38, ет. 5, на основание чл.717а и сл. ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно решение на Събрание на кредиторите от 09.03.2020 г., Определение № 86 от 20.03.2020 г. и Решение № 29/09.04.2020 г. на Съда по несъстоятелността, в гр. Видин, ул. „Бдин” № 24, Адвокатска кантора „Иванов” от днес и до 27.05.2020 г. – 12,00 ч. ще се проведе продажба по реда на прякото договаряне по чл. 718 от ТЗ на следното имущество, собственост на длъжника:

1.Компютърна конфигурация core

2.Компютърна конфигурация core

3.Компютърна конфигурация core

4.Компютърна конфигурация core

5.Компютърна конфигурация WIN VISTA

6.Компютърна конфигурация WIN VISTA

7.Компютърна конфигурация WIN VISTA

8.Компютърна конфигурация WIN VISTA

9.Компютърна система с монитор

10.Монитор

11.Хerox 3200 2 B 1

12.Xerox Phaser 3100MFP

13.Kiohera KM – 1650

14.Принтер Lazer Jet 1100A

15.Принтер HP LJ 1300

16.Принтер HP CB028A

17.Факс Panasonic KX-FLM653

18.Касов апарат Daisy MicroC-01KL

19.Климатик Haier HSU-14 – 8 бр.

20.Бюра 18 бр.

21.Заседателни маси 3 бр.

22.Шкафове 20 бр.

23.Холна гарнитура

24.Столове 27 броя

при обща първоначална цена от 1000 лв., като вещите ще бъдат продавани само заедно.

Оглед на имуществото може да се извърши всеки работен ден от днес до 26.05.2020 г. от 14 до 15 ч., след предварителна уговорка със синдика.

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика – гр. Видин, ул. „Бдин” № 24 и са на разположение на заинтересованите след предварителна уговорка със синдика на тел. 0886 84 79 10.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Крайният срок за подаване на предложенията е 12:00 ч. на 27.05.2020 г.