МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ДЯКОВА - СИНДИК на „ПРЕЦИЗ ИНТЕР ХОЛДИНГ” АД, с. Иваново, обл. Русе /в несъстоятелност/ по т.д. № 33/2011 г. на РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че от 10,00 до 11,00 часа на 27 май 2020 г. в гр. Русе, ул. "Петко Д. Петков" № 21, вх. Б, ет. 1 в канцеларията на синдика се приемат оферти за закупуване на имущество чрез   търг по реда на чл. 718 от ТЗ на движими вещи , собственост на „ПРЕЦИЗ ИНТЕР ХОЛДИНГ” АД, гр. Русе /в несъстоятелност/ ЕИК 117057868, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА /лв./

1

Кондензаторноустройство-позЛ 5 и поз.69

0,80

2

Устройство за гресиране - поз.44

0,80

3

Ъглошлайф - поз.78 и поз.82

12,00

4

Водна помпа - поз.89 и поз.152

8,00

5

Кондензатор - поз. 116 и поз. 117

4,00

6

Четки за почистване на тръби - поз.155

4,00

7

Телевизор LG - поз. 12 и поз. 13

8,00

8

Телевизор FIRST- поз. 14

8,00

9

Видеокамера - АСМ - 5611- поз.29

10,00

10

Елка KENKO - поз.30

1,60

11

Радиокасетофон - поз.48

8,00

12

Алкохоломер РА 86 - доз.114

4,00

13.Пакетираща машина за тръби–инв.№ 040716 - 17 325 лева

14.Пакетираща машина за тръби–инв.№ 040718 -  13 340 лева 

Цената е определена въз основа на извършена оценка от лицензиран оценител и е актуална към провеждане на публичната продан.

Оглед на вещите може да се извърши всеки работен ден в гр. Русе – района на бившето КТМ, тел. 0877 75 55 82 Георги Иринов.

Наддавателни предложения от лицата, пожелали да участват в публичната продан следва да се направят в канцеларията на синдика - гр.Русе, ул."П.Д.Петков" № 21, вх.Б, ет.1 в рамките на посочения срок .

Проданта приключва в 11 часа на 27 май 2020 г.

Участвалите в публичната продан лица следва да се явят в канцеларията на синдика на 27 май 2020 г. 11 часа за обявяване на купувача, предложил най-висока цена.