МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ДЯКОВА - СИНДИК на ТПК "ЕЛЕКТРОМЕТАЛ", гр. Русе /в несъстоятелност/ по т.д. № 83/2011 г. по описа на РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ОБЯВЯВА на интересуващите, че на 28 май 2020 .г. от 10 до 11 часа в гр. Русе, ул. "Петко Д. Петков" № 21, вх. Б, ет. 1 в канцеларията на синдика се приемат оферти закупуване на машини и съоръжения чрез  търг по реда на чл.718 от ТЗ, собственост на ТПК"ЕЛЕКТРОМЕТАЛ", гр. Русе /в несъстоятелност/, ЕИК 000510206 както следва:

Наименование

кг./бр.

лв./ед. стойност

Общо в лв.

1

Мотор редуктор

1

144,00

144,00

2

Маса правоъгълна 70х 120x75 с фурнирован плот- 1бр.

2

64,00

128,00

3

Стойки за корнизи 186 кг

186

4,00

744,00

4

Шпилки 5 кашона по 12 кг. - 60 кг. Дълж.210мм./м8

1

4,00

4,00

5

Калибровъчна тел на кангали ф8 - 80 кг.

80

0,88

70,40

6

Гайка правоъгълна пластина М5 - 60 кг

60

4,00

240,00

7

Шпилка L-25/M10 6 бр.кашона 30 кг.

72

3,20

230,40

    8

Устройство за точкова заварка с пневматичен цилиндър - 2 бр.

2

36,00

72,00

9

Вериги за гум "БУС"- 2 к-та

2

12,00

24,00

10

Етажерка - 2 бр./ 85x36x85/

4

20,00

80,00

11

Етажерка черна със стъклени плотове /80x42x140/

1

25,60

25,60

12

Метална вана с 2 нагревателя /30x60x84/

1

17,60

17,60

13

Пили за метал - 12 бр.

12

1,60

19,20

14

Гаечни ключове от 17 до 32 мм. - 21 бр.

21

1,60

33,60

15

Лента за банциг фЮО мм. х 2 см.- 2бр.

2

6,40

12,80

16

Метално шкафче с ключалка /38x35x25/

1

14,40

14,40

17

Ножовки за мех.ножовка 50x4x0,3 - 2 бр.

2

17,60

35,20

18

Нитач - от 3 до 6 мм.

1

8,00

8,00

19

Реле време РВМ6 - 0,5 сек. До 6 часа

1

9,60

9,60

20

Реле време РВМ60 - 0,5 сек. До 60 часа

1

17,60

17,60

21

Реле време РВМ61 - 4 бр.

1

20,00

20,00

22

Котлон с 2 плочи

1

7,20

7,20

23

Ел.дрелка "PDI 13"

1

16,00

16,00

24

Ножовки - 2 бр.

2

0,40

0,80

25

Чемберовъчно приспособление - 3 бр.

3

6,40

19,20

26

Ампер клещи /РК-200/до 650V -1000 А

1

20,00

20,00

27

Волтмер DU10 в опаковка

1

8,00

8,00

28

Метчици L-320/M18 - DB - 4 бр.

4

2,40

9,60

29

Свредло ф32

1

4,00

4,00

30

Свредло ф24 - 3 бр.

3

1,60

4,80

31

Шпилка L135 мм./Мб - 60 кг.

50

7,20

432,00

32

Планка /90x110x3 мм./ - 200 бр.

400

0,32

128,00

33

Палет - /60x80x60/ - 2 бр

2

44,80

89,60

34

Гайка за тръба с резба/Ф25хЮ -М10/-10 кг.

5

4,00

40,00

35

Гайка за тръба с резба/ФЗОх 10 -Ml0/-12 кг.

12

4,00

48,00

36

Гайка за тръба с резба/Ф 18x10 -М6/-11 кг.

11

4,00

44,00

37

Гайка за тръба с резба/Ф 12x10 -М4/- 8 кг.

8

4,80

38,40

38

Детайл крак за стилаж /35x83/ - 20бр.

20

1,04

20,80

39

Шпилка М 5 - L120 см. - 130 бр.

130

0,64

83,20

40

Стъкла шлайфани ръбове /780x780x8 мм./-4 бр.

4

4,00

16,00

41

Крак /Ф20х1,5 L230/ - 80 бр.

80

0,64

51,20

42

Тръба за стойка с гайка /Ф21х1/ - 11 кг.

11

4,00

44,00

43

Шкурка на руло- ширина 120cm.-   8 м.

8

0,96

7,68

44

Капачка /Ф60х7х 1,5 мм./ - 8кг.

8

9,60

76,80

45

Палет/73x100x68 см./

1

52,00

52,00

46

Тръба /16x1x280 мм./ - 70 кг.

70

0,80

56,00

47

Крак с шпилка /Ф40х 1,5х 180 мм./ -110 бр.

110

1,04

114,40

48

Крак с шпилка /Ф40х 1,5x180 мм./ - 70 бр.

70

1,04

72,80

49

Панта за маса - 60 кг.

60

4,00

240,00

50

Щампована капачка/Ф60х8/ - 15 кг.

15

9,60

144,00

51

Щампована капачка /Ф40х8/ - 9 кг.

9

9,60

86,40

52

Ъглова планка с шпилка /90x90 R60 М6/ 50 кг.

50

14,40

720,00

53

Метална подложка за рафт никелирана /350x225/-180бр.

240

3,04

729,60

54

Отварачки - 4 кг.

4

4,80

19,20

55

Мрежа/440x300 Ф2 мм./ - 70 бр.

70

0,24

16,80

56

Мрежа/300x500 Ф2,5 мм./ - 100 бр.

100

0,40

40,00

57

Мрежа /440x250 Ф2 мм./ - 60 бр.

60

0,32

19,20

58

Метални рафтове /Тръба 25x1,5/ - 1 бр.

2

6,40

12,80

59

Конструкция тръбна маса - 2 бр.

2

24,00

48,00

60

Поставка за телефон тръбна - 4 бр.

5

8,00

40,00

61

Медицинска количка

1

19,20

19,20

62

Походно легло - 3 бр.

3

9,60

28,80

63

Метален шкаф /450x450x70 мм./

1

36,00

36,00

64

Акумулираща печка оборудвана

1

32,00

32,00

65

Месингов прокат плътно /Ф10 L3000 мм./ -45 броя

45

46,40

2088,00

66

Медна ламарина /600x1250x1/

1

104,00

104,00

67

Плотове от полиестерна смола - 1 бр.

2

12,00

12,00

68

Маса квадратна тръбна /950х750х700/-1 бр.

2

16,00

32,00

  69

Маса правоъгълна тръбна /1250x750x700/ тръба /40x20/ - 3 бр.

3

28,00

84,00

70

К-т холна маса /450x640x450/ - 2 бр.

2

14,40

28,80

71

Плот за работна маса MDF-/890x2600x20 мм./ - 2 бр.

2

52,00

104,00

72

Винкелна маса без плот /1000x2000x800/

1

32,00

32,00

73

Крака за маса /650x650x46/ - 16 бр.

16

3,20

51,20

74

Панта подцинкована в кашони - 12 бр. Кашони х 8 кг. - Общо 96 кг.

96

6,40

614,40

75

Тел на кангали /ФЗ/ - 70 кг.

70

1,84

128,80

76

Стъкло кръгло /Ф550х10 мм./ - 5 бр.

5

12,00

60,00

77

Стъкло правоъгълно /Ф1400x650x5 мм./-2бр.

2

9,60

19,20

78

Стъкло правоъгълно /1250x600x5 мм./ Збр.

3

8,00

24,00

79

Стъкло правоъгълно /1140x650x5 мм./-12 бр.

12

6,40

76,80

80

Стъкло правоъгълно /650x500x5 мм./ 72 бр.

72

4,80

345,60

81

Стъкло правоъгълно /630x420x5 мм./ 13 бр.

13

4,80

62,40

82

Стъкло правоъгълно /550x430x4 мм./ 12 бр.

12

3,20

38,40

83

Стъкло правоъгълно /820x420x5 мм./ бр.

6

4,80

28,80

84

Стъкло правоъгълно /740x460x5 мм./ 42 бр.

42

6,40

268,80

85

Стъкло правоъгьлно/бООх 1320x6 мм./-23бр

23

9,60

220,80

86

Стъкло правоъгълно /950x470x6 мм./ - 15 бр.

15

6,40

96,00

87

Стъкло правоъ гьл но /1100Х500Х6ММ,/ - 27 бр.

27

8,00

216,00

88

Стъкло правоъгълно /Ф650х420х5 мм./

1

9,60

9,60

89

Стъкло /Ф600х500х8 мм./      -8 бр.

8

8,00

64,00

90

Стъкло /Ф220хЗ50x8 мм./       -12 бр.

12

8,00

96,00

91

Стъкло кръгло /Ф700х6 мм./       -17 бр.

24

8,00

192,00

92

Стъкло правоъгълно /1000x500x8 мм./ -92 бр.

92

17,60

1619,20

93

Стъкло/500x500x8 мм./   - 12 бр.

12

11,20

134,40

94

Стъкло /320x900x8 мм./   - 33 бр.

33

12,80

422,40

Оглед на машините може да се извърши всеки работен ден в ТПК"Електрометал" Русе от 10 до 12 часа. За повече информация – 0877 755 582  Георги Иринов.

Наддавателни предложения от лицата, пожелали да участват в публичната продан следва да се направят в канцеларията на синдика - гр. Русе, ул. „П. Д. Петков" №21, вх. Б, ет. 1 в рамките на посочения срок

Подалите оферти лица следва да се явят в канцеларията на синдика в 11часа на 28 май 2020 г. за отваряне на офертите и обявяване на купувач.