<< Търсене
Име: Радослав Тонев
Адрес: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община София, гр. София, ул."Лавеле" No 38, ет. 1, ап. 4
Телефон: 02/981 06 36
Ел. поща: [email protected]
Специалност: Юрист
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик № ЛС-04-72 от 21.02.2006
държавен вестник бр.16от2006
Утвърден/а със заповед по стария ред № ЛС- 03-2718 от 15.08.2000
държавен вестник бр.67от2000