<< Търсене
Име: Константин Василев
Адрес: гр. София, ул. „Позитано“ 9, бл.1, вх.Б, ет.2, офис 4
Телефон: 0879 498 865
Ел. поща: vassilev@kvlaw.bg
Специалност: право
Утвърден/а със заповед след изпит за придобиване на квалификация синдик ЛС-04-336 от 23.05.2019
държавен вестник бр.47от2019